کارگاه مدیریت استراتژیک با مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

زمان : خرداد 98

مدرس: خانم مهندس آرزو گودرزی

تعداد نفرات : 20