کارگاه آموزشی مدیریت پورتفولیو RealPoM

شرکت ارتباطات زیرساخت

زمان : آذر 97

مدرس: آقای مهندس علی واحدی

تعداد نفرات : 34