دوره مدیریت طرح حرفه‌ای PgMP

شرکت ایرانسل

زمان : تیر و مرداد 98

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 18