دوره آموزشی مدیریت ادعا Claim

شرکت فکور صنعت

زمان : آذر 97

مدرس: آقای دکتر لاجوردی

تعداد نفرات : 8