دوره آموزشی مدیریت ادعا

دو دوره آموزشی مدیریت ادعا در شرکت فکور صنعت

زمان : مهر و آبان 97

مدرس: آقای دکتر لاجوردی

تعداد نفرات : 40