دوره آموزشی تحلیل حرفه‌ای کسب و کار PMI-PBA

شرکت ایرانسل

زمان : آذر 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 23