دوره آمادگی آزمون PMP

شرکت فولاد خوزستان

زمان : شهریور 98

مدرس: آقای مهندس علی واحدی

تعداد نفرات : 15