دوره آمادگی آزمون PMP

دوره آمادگی آزمون PMP

زمان : 6، 7، 8، 13، 14، 15 اسفند

مکان: هتل آکادمی فوتبال

مدرس: علی واحدی