دوره آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه‌ای PMP

زمان : آذر و دی 98

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 44