دوره آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه‌ای PMI-PMP

زمان : مهر 98

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 21 نفر