دوره آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه‌ای (PMP)

زمان : اردیبهشت 98

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 26