دوره آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه‌ای PMP

زمان : آذر 97

مدرس: آقای مهندس علی واحدی

تعداد نفرات : 21