دوره آموزشی تحلیل حرفه‌ای کسب و کار (PMI-PBA)

شرکت ایرانسل

زمان : مرداد 98

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 17