پروژه

اپیزود اول: Confusing Terms: Control Scope Vs. Validate Scope

در این پادکست قصد داریم درباره تفاوت دو واژه و یا بعبارتی دیگر دو فرآیند کنترل محدوده و صحه گذاری محدوده صحبت کنیم. این پادکست برای افرادی که در حوزه مدیریت پروژه فعالیت دارند و یا افرادی که قصد دارند برای آزمون مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) اقدام کنند، مفید خواهد بود.

https://rastaktalk.podbean.com/feed.xml

اپیزود اول

اپیزود دوم: Confusing Terms: Grade Vs. Quality

تصور کنید که از شما پرسیده بشه “چه تفاوتی بین دو واژه کیفیت و گرید وجود داره؟”. آیا خودتون رو برای پاسخ به این سوال آماده کردید؟ اگر خیر پاسخ مناسب این سوال را در این پادکست خواهید یافت. این پادکست برای افرادی که در حوزه مدیریت پروژه فعالیت دارند و یا افرادی که قصد دارند برای آزمون مدیریت پروژه حرفه ای اقدام کنند، مفید خواهد بود.

اپیزود دوم