درباره ما - راهبران سیستم رستاک

شرکت راهبران رستاک​

این شرکت به مدیریت آقای دکتر علی واحدی و توسط جمعی از متخصصین و مدرسین حوزه مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک در سال 1388 تاسیس شد. هدف از تاسیس راهبران سیستم رستاک، ارائه خدمات آموزش و مشاوره کاربردی در حوزه های تخصصی مدیریت به سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و ارتقاء دانش مدیریت پروژه در کشور می­ باشد.

ارزش های بنیادین ما

آموزش و مشاوره حرفه ای و کاربردی مدیریت با تمرکز بر مدیریت استراتژیک و مدیریت پروژه ماموریت این گروه می باشد

شرکت راهبران سیستم رستاک بسیار خرسند است که بهره مندی از تدریس و مشاوره اساتید همکار، رضامندی بیشتر دانش آموختگان و کارفرمایان را در پی داشته است؛ توصیه نامه ها، تقدیرنامه ها و گواهینامه های حسن انجام کار دریافت شده گواه این ادعا می باشد؛

عضویت های حقوقی و همکاری ها :

شرکت راهبران سیستم رستاک با هدف توسعه کمی و کیفی خدمات خود، دارای عضویت ها و همکاری حقوقی با برخی مراکز معتبر داخلی و بین المللی می باشد:

کارفرمایان و مشتریان ما :

 خرسندیم از اینکه خدمات آموزشی و مشاوره ما مورد استفاده شرکت ها و سازمان های مختلف کشور عزیزمان بوده و تعامل و ارتباط مؤثر با ایشان ادامه یافته است؛ برخی از حوزه های فعالیت کارفرمایان و مشتریان این شرکت: شرکت های طراحی و مهندسی، خودروسازان، پیمانکاران پروژه های صنعتی، شرکت های راهسازی و ساختمانی، هولدینگ های سرمایه گذاری، کانون های مهندسی و …