آموزش

پویان حق پناه

One of the best courses which is directed by Mr.Vahedi, it is suggesed for participating to elevate knowledge and competecies, through this course you will be able to practice and act as professional individual and learn how and why. Thank you alot Mr.Vahedi. نفر این مطلب را مشاهده کرده اند. ۱۲

فرهاد معصومی

اثر بخشی دوره های آموزشی مدارک حرفه ای علاوه بر تسلط مدرس روی مباحث و ارتباطات اونها با هم، به شیوه پرزنت و انتقال مطالب هم بسیار وابسته است. تبدیل ساختار پیچیده (از نظر ارتباطات بین موضوعات) و متن خشک استاندارد به ساختاری روان و قابل فهم جزء ویژگی های این دوره بود. این دوره، […]

علی سینا هویدا

دوره ای بسیار آموزنده، پر انرژی و کارآمد با مدیریت و نظارت و پشتبانی بسیار هماهنگ و عالی. به همه همکاران مربوط به این حوزه توصیه می کنم. نفر این مطلب را مشاهده کرده اند. ۲۱

محصولات

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

مشاوره

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.