آموزش

کامران گمارپور

با توجه به اینکه این دوره، فرآیندهای دوره PMBOK را بطور ملموس و واضح بیان می کند، بسیار مناسب می باشد و توصیه می کنم حتما افراد در این دوره شرکت کنند. نفر این مطلب را مشاهده کرده اند. ۳۵

محمد محمودی

این دوره شخصیت شما را در طول مسیر کار و زندگی صددرصد تغییر داده و لذا توصیه می شود، حتما در صورت تمایل واقعی در آن حضور فرمایید. صبوری و دقت از مشخصه های اصلی جهت شرکت در این دوره می باشد. نفر این مطلب را مشاهده کرده اند. ۹

کورش شفیعی

این دوره باید در سازمانهای اجرایی برای کلیه مدیران و کارشناسان، خصوصا در سالهای ابتدایی شروع به کار الزامی باشد. نفر این مطلب را مشاهده کرده اند. ۹

محصولات

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

مشاوره

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.