تقویم آموزشی فصل بهار 1402

ردیفعنوان دورهمدت دورهزمان برگزاریساعت برگزاریمدرسقیمت (تومان)روش ارائه
1دوره PRINCE2 Foundation 18 ساعتاز 9 اردیبهشت، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها17 – 20:30آقای مهندس کتب زاده

3.500.000آنلاین
2مدیریت دانش در پروژه ها12 ساعتاز 9 اردیبهشت، شنبه و دوشنبه ها17 – 20آقای مهندس ولایتی

2.600.000آنلاین
3اجایل، اسکرام و آمادگی آزمون PSM12 ساعتاز 10 اردیبهشت، یکشنبه و سه شنبه ها17 – 20آقای مهندس کتب زاده
2.750.000آنلاین
4دوره آشنایی با کارت امتیازی متوازن BSC12 ساعتاز 16 اردیبهشت، شنبه و دوشنبه ها14 – 17خانم مهندس آرزو گودرزی2.500.000آنلاین
5تور جامع PBA60 ساعتاز 23 اردیبهشت، شنبه، دوشنبه و پنجشنبه ها17 – 21آقای مهندس کتب زاده

11.000.000آنلاین
6تور جامع 0 تا 100 PMP 80 ساعتاز 30 اردیبهشت، شنبه و یکشنبه ها17:30 – 21:30آقای دکتر واحدی

17.800.000آنلاین
7استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO15 ساعتاز 20 خرداد، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها17 – 20آقای مهندس ولایتی

2.800.000آنلاین
8دوره کارگاهی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7 50 ساعتاز 24 خرداد، دوشنبه و چهارشنبه ها17 – 20:30آقای مهندس کتب زاده

8.500.000آنلاین
9تور جامع SP 36 ساعتاز 3 مرداد، یکشنبه و سه شنبه ها17 – 21آقای دکتر واحدی
آقای مهندس کتب زاده
7.500.000آنلاین
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی12 ساعتمتعاقبا اعلام خواهد شدخانم مهندس آرزو گودرزیآنلاین
تور جامع ACP44 ساعتمتعاقبا اعلام خواهد شدآقای دکتر واحدیآنلاین
تور جامع RMP36 ساعتمتعاقبا اعلام خواهد شدآقای دکتر واحدیآنلاین
دوره PRINCE2 Practitioner15 ساعتمتعاقبا اعلام خواهد شدآقای مهندس کتب زاده

آنلاین
مستر کلاس مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM15 ساعتمتعاقبا اعلام خواهد شدآقای دکتر واحدیآنلاین
کارگاه عملی مدیریت ریسک8 ساعتمتعاقبا اعلام خواهد شدآقای دکتر واحدیآنلاین
مسترکلاس تقویتی ویرایش هفتم PMBOK21 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

آقای مهندس کتب زاده

حضوری و آنلاین
تور جامع IPMA Level D

42 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
دوره مدیریت طرح (Program Management)
6 روزدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
دوره مدیریت پورتفو (Portfolio Management)
6 روزدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
  • به تمام قیمت‌ها 9% مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می‌گردد.
  • هزینه دوره‌ها در این جدول فقط مربوط به دوره‌های عمومی است.
  • قیمت دوره‌های درون سازمانی با توجه به سفارشی شدن و طراحی دوره برای سازمان‌ها بیشتر خواهد بود.
  • برای هماهنگی دوره های درون سازمانی با شماره تلفن 44220680 داخلی 103 تماس حاصل فرمائید.
  • ثبت نام گروهی سازمانها با بیش از 5 نفر متقاضی، شامل 5% تخفیف خواهد بود.