تقویم آموزشی فصل پاییز 1401

ردیفعنوان دورهمدت دورهزمان برگزاریساعت برگزاریمدرسقیمت (ریال)روش ارائه
1دوره PRINCE2 Foundation 18 ساعتاز 13 آذر، یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ها 17 تا 20آقای مهندس کتب زاده

24.500.000آنلاین
2تور جامع RMP36 ساعتاز 26 آذر17:30آقای دکتر واحدی

69.000.000آنلاین
3تور جامع ACP44 ساعتاز آذر17:30آقای دکتر واحدی99.000.000آنلاین
4اجایل، اسکرام و آمادگی آزمون PSM12 ساعتاز 3 دی، شنبه، یکشنبه و دوشنبه17 تا 21آقای مهندس کتب زاده
23.500.000آنلاین
5مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی12 ساعتاز 10 دی، شنبه و سه شنبه ها14 تا 17خانم مهندس آرزو گودرزی19.000.000آنلاین
6دوره کارگاهی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7 50 ساعتاز 10 دی، یکشنبه و سه شنبه ها17 تا 20:30آقای مهندس کتب زاده

69.000.000آنلاین
7استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO15 ساعتاز 12 دی، دوشنبه و چهارشنبه ها17 تا 20آقای مهندس ولایتی

23.000.000آنلاین
8مدیریت دانش در پروژه ها12 ساعتاز 3 بهمن، دوشنبه و چهارشنبه ها17 تا 20آقای مهندس ولایتی

21.000.000آنلاین
9تور جامع 0 تا 100 PMP 80 ساعتاز 8 بهمن، شنبه و یکشنبه ها17:30 تا 21:30آقای دکتر واحدی

149.000.000آنلاین
تور جامع PBA60 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددآقای مهندس کتب زاده

75.000.000آنلاین
دوره PRINCE2 Practitioner15 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددآقای مهندس کتب زاده

46.000.000آنلاین
تور جامع SP 36 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددآقای دکتر واحدی

59.000.000آنلاین
مستر کلاس مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM15 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددآقای دکتر واحدی28.000.000آنلاین
دوره آشنایی با کارت امتیازی متوازن BSC6 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددخانم مهندس آرزو گودرزی9.500.000آنلاین
کارگاه عملی مدیریت ریسک8 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددآقای دکتر واحدیآنلاین
مسترکلاس تقویتی ویرایش هفتم PMBOK21 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

آقای مهندس کتب زاده

حضوری و آنلاین
تور جامع IPMA Level D

42 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
دوره مدیریت طرح (Program Management)
6 روزدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
دوره مدیریت پورتفو (Portfolio Management)
6 روزدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
  • به تمام قیمت‌ها 9% مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می‌گردد.
  • هزینه دوره‌ها در این جدول فقط مربوط به دوره‌های عمومی است.
  • قیمت دوره‌های درون سازمانی با توجه به سفارشی شدن و طراحی دوره برای سازمان‌ها بیشتر خواهد بود.
  • برای هماهنگی دوره های درون سازمانی با شماره تلفن 44220680 داخلی 103 تماس حاصل فرمائید.
  • ثبت نام گروهی سازمانها با بیش از 5 نفر متقاضی، شامل 5% تخفیف خواهد بود.
  • ثبت نام تا قبل از پایان اسفند 1400، شامل 10% تخفیف خواهد بود.