تقویم آموزشی فصل بهار 1401

ردیفعنوان دورهمدت دورهزمان برگزاریساعت برگزاریمدرسقیمت (ریال)روش ارائه
1اجایل، اسکرام و آمادگی آزمون PSM12 ساعت1، 2 و 3 تیر17 تا 21آقای مهندس کتب زاده
18.900.000آنلاین
2دوره PRINCE2 Foundation 18 ساعتاز 4 تیر، شنبه، یکشنبه و سه شنبه ها17 تا 20آقای مهندس کتب زاده 21.000.000آنلاین
3تور جامع SP 36 ساعتاز 4 تیر، شنبه و دوشنبه ها17:30 تا 21:30آقای دکتر واحدی 59.000.000آنلاین
4تور جامع PBA60 ساعتاز 18 تیر، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها17 تا 20آقای مهندس کتب زاده 65.000.000آنلاین
5دوره کارگاهی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7 50 ساعتاز 19 تیر، یکشنبه و سه شنبه ها17 تا 20:30آقای مهندس کتب زاده 60.000.000آنلاین
6مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی15 ساعتاز 20 تیر، شنبه و دوشنبه ها14 تا 17خانم مهندس آرزو گودرزی18.000.000آنلاین
7استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO15 ساعتاز 1 مرداد، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها17 تا 20آقای مهندس ولایتی 19.000.000آنلاین
8تور جامع 0 تا 100 PMP 80 ساعتاز 2 مرداد، یکشنبه و سه شنبه ها17:30 تا 21:30آقای دکتر واحدی 139.000.000آنلاین
9دوره آشنایی با کارت امتیازی متوازن BSC6 ساعت6 مرداد10 تا 17خانم مهندس آرزو گودرزی9.500.000آنلاین
10مستر کلاس مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM15 ساعتاز 26 مرداد، چهارشنبه ها17:30 تا 21:30آقای دکتر واحدی28.000.000آنلاین
11کارگاه عملی مدیریت ریسک8 ساعت27 مرداد10 تا 18آقای دکتر واحدی15.000.000آنلاین
12تور جامع RMP36 ساعتاز 5 شهریور، شنبه و دوشنبه ها17 تا 21آقای دکتر واحدی 59.000.000آنلاین
13دوره PRINCE2 Practitioner15 ساعتاز 13 شهریور، یکشنبه و سه شنبه ها17 تا 19:30آقای مهندس کتب زاده 46.000.000آنلاین
14تور جامع ACP44 ساعتاز 9 مهر، شنبه و دوشنبه ها17:30 تا 21:30آقای دکتر واحدی99.000.000آنلاین
مدیریت دانش در پروژه ها8 ساعتمتعاقبا اعلام می‌گرددآقای مهندس ولایتی آنلاین
مسترکلاس تقویتی ویرایش هفتم PMBOK21 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

آقای مهندس کتب زاده

حضوری و آنلاین
تور جامع IPMA Level D

42 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی حضوری و آنلاین
دوره مدیریت طرح (Program Management)
6 روزدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی حضوری و آنلاین
دوره مدیریت پورتفو (Portfolio Management)
6 روزدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی حضوری و آنلاین
  • به تمام قیمت‌ها 9% مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می‌گردد.
  • هزینه دوره‌ها در این جدول فقط مربوط به دوره‌های عمومی است.
  • قیمت دوره‌های درون سازمانی با توجه به سفارشی شدن و طراحی دوره برای سازمان‌ها بیشتر خواهد بود.
  • برای هماهنگی دوره های درون سازمانی با شماره تلفن 44220680 داخلی 103 تماس حاصل فرمائید.
  • ثبت نام گروهی سازمانها با بیش از 5 نفر متقاضی، شامل 5% تخفیف خواهد بود.
  • ثبت نام تا قبل از پایان اسفند 1400، شامل 10% تخفیف خواهد بود.