تقویم آموزشی فصل پاییز 1402

ردیفعنوان دورهمدت دورهزمان برگزاریساعت برگزاریمدرسقیمت (تومان)روش ارائه
1اجایل، اسکرام و آمادگی آزمون PSM12 ساعتپایان یافت17 – 21آقای مهندس کتب زاده
3.750.000آنلاین
2استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO15 ساعتپایان یافت17 – 20آقای مهندس ولایتی

3.300.000آنلاین
3دوره PRINCE2 Foundation 18 ساعتپایان یافت17 – 21آقای مهندس کتب زاده

4.500.000آنلاین
4تور جامع PBA60 ساعتدر حال برگزاری17 – 21آقای مهندس کتب زاده

13.900.000آنلاین
5تور جامع RMP36 ساعتدر حال برگزاری17:30 – 21:30آقای دکتر واحدی
آقای مهندس کتب زاده
9.500.000آنلاین
6مدیریت دانش در پروژه ها12 ساعتاز 20 آذر، شنبه و دوشنبه ها18 – 21آقای مهندس ولایتی

2.900.000آنلاین
7تور جامع 0 تا 100 PMP 80 ساعتاز 2 دی، شنبه و یک شنبه ها17:30 – 21:30آقای دکتر واحدی19.800.000آنلاین
8دوره PRINCE2 Practitioner21 ساعتاز 3 دی، یکشنبه ها17 – 20آقای مهندس کتب زاده

6.600.000آنلاین
تور جامع ACP44 ساعتبه زودی اعلام خواهد شدآقای دکتر واحدی11.900.000آنلاین
دوره کارگاهی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7 50 ساعتبه زودی اعلام خواهد شدآقای مهندس کتب زاده

آنلاین
تور جامع SP 36 ساعتبه زودی اعلام خواهد شدآقای دکتر واحدی
آقای مهندس کتب زاده
آنلاین
دوره آشنایی با کارت امتیازی متوازن BSC12 ساعتدوره درون سازمانیخانم مهندس آرزو گودرزیآنلاین
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی12 ساعتدوره درون سازمانیخانم مهندس آرزو گودرزیآنلاین
مستر کلاس مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM15 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدیآنلاین
کارگاه عملی مدیریت ریسک8 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدیآنلاین
مسترکلاس تقویتی ویرایش هفتم PMBOK21 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

آقای مهندس کتب زاده

حضوری و آنلاین
تور جامع IPMA Level D

42 ساعتدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
دوره مدیریت طرح (Program Management)
6 روزدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
دوره مدیریت پورتفو (Portfolio Management)
6 روزدوره درون سازمانیآقای دکتر واحدی

حضوری و آنلاین
  • به تمام قیمت‌ها 9% مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می‌گردد.
  • هزینه دوره‌ها در این جدول فقط مربوط به دوره‌های عمومی است.
  • امکان برگزاری کلیه دوره های آموزشی فوق، به صورت درون سازمانی وجود دارد.
  • برای هماهنگی دوره های درون سازمانی با شماره تلفن 44220680 داخلی 103 تماس حاصل فرمائید.
  • ثبت نام گروهی سازمانها با بیش از 5 نفر متقاضی، شامل 5% تخفیف خواهد بود.