اساتید دوره های آموزشی رستاک

با کلیک بر روی “مشخصات این استاد” اطلاعات مربوط به هر یک از اساتید را ملاحظه نمایید.

مهدی ولایتی

مهدی ولایتی

روزبه کتب زاده

روزبه کتب زاده

آرزو گودرزی

آرزو گودرزی

علی واحدی

علی واحدی

عرفان لاجوردی

عرفان لاجوردی

میر هاشم موسوی

میر هاشم موسوی

نادر خرمی راد

نادر خرمی راد

حمید ناصری

حمید ناصری

مجتبی تاجیک

مجتبی تاجیک

امیرحسین خامنه

امیرحسین خامنه