دوره آمادگی آزمون PMP

مکان : هتل مارلیک-تهران

زمان : دی 95

مدرس: آقای مهندس علی واحدی

تعداد نفرات : 29