دوره آموزشی آمادگی آزمون PMI-PBA

مکان: هتل آکادمی فوتبال – تهران

زمان : تیر ماه 96

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 18