نام استاد:

امیرحسین خامنه

مدرک تحصیلی:

دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس (رتبه اول) فوق لیسانس مديريت اجرايي(EMBA) ، دانشگاه علم و صنعت ايران  فوق لیسانس مهندسي صنايع- صنايع، دانشگاه آزاد اسلامي  لیسانس مهندسي صنايع-توليد صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي

سوابق حرفه ای:

دارای مدرک Level D از انجمن IPMA اروپا

دارای مدرک PMP,PMI-RMP, PMI-SP از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)

اولین دارنده مدرک PMP در گروه مپنا

ارزیاب ملی و بین المللی جایزه تعالی مدیریت پروژه (PEM) از انجمن IPMA اروپا

عضویت در موسسه PMI آمریکا، انجمن مدیریت پروژه ایران

مسئول شبکه های تخصصی انجمن مدیریت پروژه ایران

سوابق کاری:

قریب به بیش از 15سال فعالیت در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ، بودجه و کنترل هزینه و مدیریت پروژه در شرکتهای ایریتک، مهندسان مشاور سازه(تهران رایمند)،گــروه مپـنـا

مجری طرح پیاده سازی نظام جامع مدیریت دانش در گروه مپنا (هولدینگ و شرکتهای تابعه)

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه، توسعه فازهای 13و14 پارس جنوبی، بخش نفت و گاز، گــروه مپـنـا

مدیر استراتژیک و کنترل راهبردی، بخش نفت و گاز گروه مپنا، شرکت نیرپارس

مدیر پروژه های مشاوره در شرکت مشاوره مدیریت مپنا

مدیر پروژه پیاده سازی متدولوژی PMBOK در شرکت مپنا بویلر

مدیر پروژه تدوین نظام مدیریت ریسک پروژه ای و سازمانی در شرکت مپنا (هولدینگ)

مدیر پروژه عارضه یابی و استقرار دفتر PMO در بخش برق شرکت مپنا

ارائه بیش از 30 مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بین المللی در حوزه مدیریت پروژه

امیرحسین خامنه