اساتید دوره های آموزشی رستاک

با کلیک بر روی “مشخصات این استاد” اطلاعات مربوط به هر یک از اساتید را ملاحظه نمایید.

امیرحسین خامنه

امیرحسین خامنه

میر هاشم موسوی

میر هاشم موسوی

آرزو گودرزی

آرزو گودرزی

علی واحدی

علی واحدی

حمید ناصری

حمید ناصری

نادر خرمی راد

نادر خرمی راد

حسین رادمهر

حسین رادمهر

روزبه کتب زاده

روزبه کتب زاده

مجتبی تاجیک

مجتبی تاجیک

عرفان لاجوردی

عرفان لاجوردی

دوره آموزشی دوم برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل BSC

شرکت موننکو

زمان : فروردین 95

مدرس: خانم مهندس آرزو گودرزی

تعداد نفرات : 27